Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det fanns en tid, för inte allt för länge sedan, då den förhärskande uppfattningen i Sverige var att hårda straff inte löser problemen med kriminaliteten, att data- och kameraövervakning var djupt integritetskränkande och därför inte skulle förekomma, att social misär och elände inte uppstod till följd av invandrares rätt att välja eget boende och att det inte fanns utanförskapsområden.

Det var uppenbarligen fel, alltihop. Det gick överstyr och vår självbild av Sverige som mönsterland möts nu av hånskratt.

Nu gäller i stället hårdare tag och strängare straff för snart sagt allt, kameraövervakning och avlyssning, avskaffad rätt att välja eget boende och ”nationell särskild händelse” när det gäller insatser i utanförskapsområden.

Blir det rätt denna gång? Om tio år ska vi inte ha några utanförskapsområden lovar Liberalerna. Bra så - om det verkligen genomförs nödvändiga åtgärder. Under tiden får väl laglydiga medborgare hålla sig undan från gator och torg.

.

18. nov, 2019