Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vi måste sluta bo. Flygskam gör att vi inte använder flyget. Köttskam att vi inte äter kött.

Återstår boskam. Betongindustrin släpper ut flerdubbelt mer växthusgaser än flyget. Alltså återstår att sluta bo.

Vad gör vi nu? Bäveån?

23. nov, 2019