Energidirektörens emeritus tankeförsök

En förvaltningschef i Uddevalla kommun köps ut sedan det blivit uppenbart, till och med för de mest tvivlande, att vederbörande inte klarar sitt jobb. Medarbetarundersökningen på förvaltningen under hösten 2019 visar på utbrett missnöje och konflikter inom förvaltningen, mellan förvaltningarna och ett förödande misstroende från personalen mot förvaltningsledningen.

Förvaltningsledningen försökte undkomma kritiken genom att till fackförbundet Vision anmäla den politiska nämnden för ovett och kränkningar. Beskyllningar som vi i nämnden står helt oförstående inför.

Sedan uppgörelsen om förvaltningschefens entledigande blivit offentlig beskriver lokaltidningen Bohusläningen avtalet som en konsekvens av att förvaltningschefen kränkts. Att förvaltningschefens fackförbund använder osakliga och ogrundade beskyllningar för att utverka bättre avgångsvillkor föresvävar inte Bohusläningens reporter.

I dessa tider av falska nyheter och desinformation behövs kvalitetsjournalistik. Det skulle kunna vara en uppgift för Bohusläningen. Tyvärr klarar den inte det. Rapporteringen är aningslös och osaklig.

Kvalitetsjournalistik är nödvändig. Att tro att Bohusläningen kan leverera sådan är tyvärr lika logiskt som att ställa ut gröt till jultomten.

31. jan, 2020