Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lokaltidningen Bohusläningen rapporterar om en konflikt mellan barn- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla. Konflikten handlar om att barn- och utbildningsförvaltningen vägrar att ta merkostnader på 2,8 miljoner kronor från samhällsbyggnadsförvaltningen.

”Lösningen” på konflikten blev att kommundirektören, som har ett förhållande med samhällsbyggnadsförvaltningens nu sparkade förvaltningschef, attesterar den faktura som en enig barn- och utbildningsnämnd inte godkänt.

Kommunstyrelsens ordförande (UP) konstaterar att kommunens ekonomichef och kommundirektören fattat ett beslut och det får man finna sig i (sic!). Tala om tjänstemannastyre, det vi i majoriteten i valrörelsen påstod vi ville ändra på.

2. feb, 2020