Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vid kommunfullmäktiges i Uddevalla sammanträde i kväll krävde samtliga partier utom uddevallapartiet att ett ofullständigt berett ärende om en fastighetsförsäljning skulle återremitteras. Uppenbara brister avseende tillgången till en strategiskt viktig väg genom ett industriområde ledde till fullmäktiges beslut om återremiss för att reda ut oklarheterna.

Uddevallapartiet ingår i en samverkansmajoritet med moderaterna, liberalerna, centerpartiet, kristdemokraterna och miljöpartiet. Majoriteten består således inte enbart av kommunstyrelsens ordförande (från uddevallapartiet), vilket uddevallapartiet tydligen inte insett. Samverkan mellan sex partier kräver ledarskap.

På sin facebooksida beskriver uddevallapartiet den nesliga motgången i fullmäktige som att inga andra partier vill ha företagsamhet och arbetstillfällen utan tjafsar om en väg. Uddevallapartiets självbild når komiska höjder.

12. feb, 2020