Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter att ha sökt i handlingarna kan jag, med reservation för att ha missat något, inte finna någon motsvarighet i Uddevalla sedan 1598 till kommunfullmäktiges (motsvarande) beslut att förkasta kommunstyrelsens (motsvarande) ordförandes förslag till beslut.

Från vänster till höger underkände samtliga partier, från vänster till häger, med 51 röster mot åtta, kommunstyrelsens ordförandes förslag till beslut.

Kommunstyrelsens ordförande och hans sju partivänner anklagar nu alla andra för att ha sänkt samverkansmajoriteten. Det föresvävar inte dem att det blir lätt komiskt att hävda att alla andra, 51 av 61, har fel och de själva har rätt.

Det är trist att notera att uddevallapartiet tror sig kunna ställa ultimata krav. Uddevallapartiet tar på sig ett stort ansvar om de spräcker majoriteten när de hävdar rätten att tvinga oss andra att följa kommunstyrelsens ordförandes egenmäktiga vilja.

Samverkan mellan sex partier kräver ledarskap, inte egenmäktighet.

14. feb, 2020