Energidirektörens emeritus tankeförsök

TV 4-nyheterna rapporterar om att en göteborgsk moské, på sin hemsida, förklarar för kvinnor vad det innebär att vara en god muslim. Kvinnan får inte neka mannen sex och inte lämna bostaden utan mannens tillstånd.

De korrekta såg det inte komma. Skattemedel tillförs verksamheter (i detta fall kommer dock en väsentlig del av finansieringen tydligen från arabstater, vilket inte gör det bättre) och de utpekade organisationerna förnekar som alltid allt samband med sina ”rättänkande” trosfränder.

Hur länge ska detta fortgå? De etablerade partierna valde att se åt annat håll, förneka problemen och påstår sig nu inte ha förstått. Det är så dags. Vi andra, som men vanligt sunt förnuft såg det komma, hängdes ut som rasister och islamofober.

Det är tragiskt att Konungariket Sverige, i all naiv politiskt korrekt välmening, tappat kontrollen över sitt eget land.

21. feb, 2020