Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den utredning regeringen tillsatt för att åstadkomma studiero i skolan föreslår mobiltelefonförbud i klassrummet, möjlighet att flytta eller till och med stänga av stökiga elever. Utbildningsminister Anna Ekström (S) gillar förslagen. Elever, som TV 4 Nyheterna tillfrågar, likaså.

Endast en av de intervjuade ogillar förslagen. Gissa vem? Lärarnas företrädare, naturligtvis. Förvånad, någon? Det finns nog ingen yrkeskår som lärarnas, som så systematiskt sänkt sin egen auktoritet under de senaste decennierna.

26. feb, 2020