Energidirektörens emeritus tankeförsök

Synen på ”uddevallamodellen” splittrar den politiska majoriteten, skriver lokaltidningen Bohusläningen (28 februari).

Handledningen om enskilda avlopp, där ”uddevallamodellen” avvecklas, splittrar inte. Tvärtom. Alla partier är överens om handledningen. Teknikneutralitet, inget avloppsslam från enskilda avlopp på åkrar och nödvändigheten av särskilda krav i känsliga områden.

Bohusläningens uppfattning om kvalitetsjournalistik är att beskriva politisk enighet som splittring. Varför ska man betala prenumeration för att ta del av verklighetsmissuppfattningar?

28. feb, 2020