Energidirektörens emeritus tankeförsök

Situationen vid gränsen mellan Turkiet på den ena sidan och Grekland och Bulgarien på den andra, är en humanitär katastrof. Turkiet förespeglar tiotusentals människor att att gränserna är öppna.

Desperata människor möts av taggtråd och tårgas. Varken Grekland eller Bulgarien släpper in dem. Protester från människorättskämpar.

Grekland och Bulgarien värnar sina gränser, som också är EU:s. Varför ska de inte ha den rätten? Sverige värnar, liksom Grekland och Bulgarien, sina gränser. EU stödjer två utsatta medlemsländer.

Vad skulle EU och Sverige annars göra?

6. mar, 2020