Energidirektörens emeritus tankeförsök

Någonstans gick det fel. Sverigedemokraternas märkliga flygbladsinsats i Turkiet, som föranledde de etablerade partierna att förfasa sig, gick hem i delar av opinionen.

Sverigedemokraternas försök att få utfrågningen av Jimmie Åkesson på en turkisk flygplats inför hemresan att framstå som deportation, sprack däremot.

Att förklara sig när man agerar politiskt i ett annat land är inte deportation. Det är inte märkligt att landet ifråga frågar, oavsett vad man anser om Turkiet.

7. mar, 2020