Energidirektörens emeritus tankeförsök

Frågan om enskilda avlopp har rört upp känslor de senaste åren, men nu har samsyn äntligen uppnåtts. Teknikneutralitet så länge miljökraven uppnås och inget avloppsslam på åkrarna så länge vi inte vet vad som sprids.

Bohusläningen lyckas beskriva denna enighet som splittring, trots att den rimligen borde förstå bättre efter att ha lyssnat på ansvariga politiker. Bohusläningens önskan är derssvärre att leta konflikter och splittring. Finner man dem inte konstruerar man dem. Fake news kallas det numera.

Bohusläningens ambition att framstå som garanten för kvalitetsjournalisitik är löjeväckande. Inte blir det bättre av att tidningen vägrar att införa ett tillrättaläggande av den felaktiga rapporteringen.

8. mar, 2020