Energidirektörens emeritus tankeförsök

800 000 kronor är en promille av 800 000 000 kronor. En promille av Uddevalla Energis omsättning föranleder lokaltidningen Bohusläningen att med största möjliga krigsrubriker skriva om 800 000 kronor som betydande förluster i pelletsfabriken.

Uddevalla Energi redovisar fantastiska resultat. 800 miljoner i omsättning. En vinst på över 60 miljoner. Det är ointressant för Bohusläningen, eftersom det är positivt. Det hade inte varit något problem att i redovisningen uppge ett positivt resultat, om redovisningens uppgift vore att möta Bohusläningens negativa kvällstidningsjournalistik.

Nu väljer Uddevalla Energi att ge en rättvisande bild av verksamheten. Pelletsfabriken, en ny verksamhet, har föredömligt mött tekniska och affärsmässiga problem. Satsningen är helt rätt. Utan pelletsfabriken hade Uddevalla Energis miljötillstånd begränsat verksamheten.

Hade jag, med den kunskap jag har idag, föreslagit kommunfullmäktige att bygga pelletsfabriken? Svaret är ja. Uddevalla Energi bygger ett hållbart förnyelsebart energisystem. Bohusläningen gör vad den kan för att undergräva den ambitionen. Det positiva är att Bohusläningen gräver sin egen undergång.

18. mar, 2020