Energidirektörens emeritus tankeförsök

Corona-pandemin har lyft fram det bästa i vårt land. Politisk samling för att möta en av de värsta folkhälso- och ekonomiska kriserna i modern tid.

Den har också medfört en märklig ideologisk kollaps. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson delar kommunisten Ulla Andersons uppfattning att statliga stödpengar inte ska gå till fest för aktieägarna. Med fest avses de ordinarie utdelningarna.

Det som våra stora företag och deras anställda nu upplever beror inte på att de misskött sig. Det beror på att efterfrågan på deras produkter upphört. De största aktieägarna ägnar sig inte åt fest för utdelningarna. De största aktieägarna är våra pensionärer. Utdelningar till pensionsfonderna är ett avgörande inslag i pensionssystemet.

Men det är väl bara vad man kan förvänta sig. När det blir skarpt läge är moderaterna obetydligt bättre än kommunisterna. Vilka var det som lade ner våra 50 fältsjukhus? Två, nu till omfattning betydligt mindre är de vi för 20 år sedan hade, är vad vi har kvar.

30. mar, 2020