Energidirektörens emeritus tankeförsök

”Veckans brott” i SvT handlar om facebook-grupper som är det digitala svaret på grannsamverkan mot brott.

Likt de flesta digitala grupper anrikas stollar och andra i frustration över den tilltagande laglösheten och kriminaliteten i våra bostadsområden. Men alla andra? De som inte är stollar och extremister, men ändå upplever en tiltagande otrygghet i sina bostadsområden?

De har naturligtvis fel. Det är inte otryggt. Det finns ingen kriminalitet. Allt är bara en missuppfattning, Det finns ingen anledning att, som i Gnosjö, bygga murar runt bostadsområdet.

För de som utsätts för brott och övergrepp har ju missuppfattat allt eftersom brotten inte har begåtts. Polisen lägger ner förundersökningarna, eftersom brott inte kan styrkas. Det som sker har inte skett.

Så hanterar ”samhället” kriminaliteten. Men uppenbarligen inte länge till. Nu bildas andra former av ”parallellsamhällen”, de som tar saken i egna händer eftersom ”samhället” övergivit dem.

31. mar, 2020