Energidirektörens emeritus tankeförsök

I mars för 87 år sedan, 1933, antog den tyska riksdagen en fullmaktslag, ”Ermächtigungsgezets” (”Lag om avhjälpande av folkets och rikets nöd”). Demokratin avskaffades och Hitler blev diktator, med kända följder.

I mars 2020 beslutar Ungern om undantagslagstiftning, som avskaffar demokratin på obestämd tid och gör Orban till diktator, som nu styr med dekret.

Ungern gör anspråk på att vara ett EU-land.

1. apr, 2020