Energidirektörens emeritus tankeförsök

Miljöpartiets kamp för att stoppa flygtrafiken lyckades. Flygskatt infördes.

Den blev mer framgångsrik än ens miljöpartiet kunde föreställa sig. Inrikesflyget har nu i praktiken upphört.

Regeringen föreslår därför trafikplikt. Statsrådet Eneroth (S) kräver nu flygtrafik och vill lägga skattemedel på att hålla i gång den flygtrafik man ville stoppa.

Ett finurligt system som regeringen infört. Intäkterna från flygskatten, som ska stoppa flygtrafik, ska användas till att tvinga fram flygtrafik. Tyvärr har ju de intäkterna försvunnit. Miljöpartiet i all sin logik.

6. apr, 2020