Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lyssnar på och ser i teve USA:s president Donald Trump och Sveriges statsminister Stefan Löfven angående bristerna i beredskap och förberedelser inför pandemin.

Fråga; Var har Trump och Löfven gemensamt? Svar; ”Det är någon annans fel”.

11. apr, 2020