Energidirektörens emeritus tankeförsök

I rekryteringen av chef till samhällsbyggndsförvaltningen i Uddevalla kommun  har det mesta gått snett. Kommundirektören, som har ett förhållande med den avsatta förvaltningschefen, anlitade ett rekryteringsföretag som kommunen inte har ramavtal med, trots att kommunen har ramavtal med fyra välrenommerade företag. Den oundvikliga frågan är varför.

Samhällsbyggnadsnämndens presidium, bestående av ordförande (M), förste vice ordförande (L, mig) och andre vice ordförande (S), blev aldrig vidtalade. 

Utan att ha få ta del av rekryteringsunderlaget förväntades vi att välja mellan fyra kandidater, varav en var kommundirektörens önskan. Samhällsbyggnadsnämndens bedömning är att ingen av de fyra föreslagna har förutsättningar att genomföra de åtgärder som erfordras.

Kommunstyrelsens ordförande har därefter meddelat att han avser att anställa en förvaltningschef som nämnden inte vill ha.

Lokala missnöjespartier blommar upp och vissnar. Det var ett misstag att tilltro uddevallapartiets företrädare förmåga att leda kommunen. Listan av häpnadsväckande omdömeslösheter från kommunstyrelsens ordförande är imponerande. Jag borde ha vetat bättre än att ha medverkat till majoritetens val av kso, då jag erfarit vederbörande som ordförande i Uddevalla Energis styrelse.

17. apr, 2020