Energidirektörens emeritus tankeförsök

Mediernas nyhetsvärdering är understundom svår att förstå. I den pågående förtroendekrisen mellan kommunstyrelsens i Uddevalla ordförande och kommunens samhällsbyggnadsnämnd med anledning av anställningen av en ny förvaltningschef, har P 4 Väst och Bohusläningen ifrågasatt att den nyutnämnda förvaltningschefen behöver veta att utnämningen skett mot samhällsbyggnadsnämndens presidiie vilja.

Hur tänker medierna? Att jag velat försäkra mig om att den nyutnämnda chefen är medveten om situationen har blivit rubriknyheter. Jag anklagas för allehanda överträdelser för att jag meddelat henne vår uppfattning.

Hade det varit bättre om en ny förvaltningschef tillträtt i okunnighet om nämndens presidiie uppfattning?

Varför gäller, enligt lokalmedierna, inte principerna om öppenhet och transparens när det kommer till tillsättandet av en förvaltningschef? Varför ska fakta undanhållas den som ska tillträda jobbet?

22. apr, 2020