Energidirektörens emeritus tankeförsök

I Bohusläningens nätupplaga hävdar kommunstyrelsens ordförande i Uddevalla Christer Hasslebäck, uddevallapartiet, att de fyra allianspartierna, vars gruppledare uttalat att de saknar förtroende för honom, manövrerat sig till sina positioner och inte företräder sin partiers väljare.

Han säger sig veta vad dessa partiers väljare i själva verket vill. Stödja honom. Det självklara sättet att säkerställa detta är att sätta in uddevallapartiets hängivna beundrare av Hasslebäck som gruppledare i M, C, L och KD.

Hur det ska gå till framgår inte av Bohusläningens artikel. Demokratin sätter tydligen käppar i det hjulet.

9. maj, 2020