Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det påstås att kommunpolitik är tråkig. I Uddevalla är det snarare tvärtom. ”Vem tar vem” är sedan ett antal veckor tragikomiskt underhållande. Det mest sannolika är att ingen tar kommunstyrelsens ordförande. Alla andra möjligheter är öppna.

Som personvald liberal vill jag åstadkomma något positivt för Uddevalla. Då får man räkna med att utsättas för kritik. Till och med lögnaktiga, anonyma, beskyllningar från fackförbundet Vision, socialdemokraterna närstående.

Det är naturligtvis tråkigt. Mitt politiska engagemang handlar om vilja att åstadkomma något positivt för kommunen, inte arvodet. Utgången av denna politiska cirkus är oviss.

För egen del avser jag inte fortsätta om förutsättningarna att arbeta för att utveckla samhällsbyggandet motarbetas till förmån för enskilda politikers privatekonomiska intressen.

12. maj, 2020