Energidirektörens emeritus tankeförsök

Försvarsutbildarna Ungdom i Uddevalla fick årets demokratipris vid kommunfullmäktiges sammanträde i kväll.

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet har aktivt bidragit till att engagera och integrera ungdomar i en organisation med stark demokratisk värdegrund.

Jag har mött föräldrar, som framfört sitt tack för att Försvarsutbildarna fått deras barn att ta sig ur passivitet och engagera sig i en viktig, faktiskt fostrande, demokratisk verksamhet,

Ett välförtjänt pris.

10. jun, 2020