Energidirektörens emeritus tankeförsök

När man öppnar lokaltidningen Bohusläningens nätupplaga möts man av påståendet att ”Riktig journalistik gör skillnad”.

Ett konstaterande som det är lätt att hålla med om. När man inser att påståendet är Bohusläningens självbild blir det däremot komiskt.

Bohusläningens uppfattning om sig själv påminner om den forna doktrinen att om karta och verklighet inte överensstämmer gäller kartan.

10. jun, 2020