Energidirektörens emeritus tankeförsök

Mina fem och ett halvt år i nämnden har varit lärorika.

Jag har lärt känna kompetenta ledamöter. Kenneth Engelbrektsson (S) har lärt mig förstå värdet av att provtänka och att två fel inte nödvändigtvis blir ett rätt. Jag har fått förmånen att samtala med hedersmannen Ole Borch (MP), bildningen och integriteten personifierad.

Jag har i presidiet träffat en förvaltning bestående av dugliga, intelligenta och välutbildade tjänstemän, många (benämningen till trots) kvinnor.

Nu räcker det. Till den här soppan behövs inte fler kockar.

22. jun, 2020