Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den nya politiska majoriteten i Uddevalla, ännu inte beslutad i kommunfullmäktige och heller inte laglighetsprövad, uppvisar knappast sammanhållning och tillförsikt.

Nödvändigheten av att bli av med kommunstyrelsens ordförande (uddevallapartiet) var uppenbar för kommunens bästa. Det tråkiga var att uddevallapartiet i övrigt inte kunde tänka sig att fortsätta i majoriteten utan sin Store Ledare.

Resultatet blev en majoritet bestående av S - M - C - L. Socialdemokraterna, skickliga förhandlare, gör upp med moderaterna. S får kommunstyrelseordförande, och presidieposter i alla nämnder utom en. Moderaterna får behålla sin presidieposter. De övriga får nöja sig med resten. C behåller sin, L byter två mot en.

Inbördeskrig i centern. Intern kritik inom socialdemokraterna, som petar en av sina tyngsta politiker som ett led i en intern maktkamp. Moderaterna utan styrfart men lyckliga över sina poster.

Bräcklig majoritet i kommunfullmäktige med några kritiska borgerliga ledamöter, enligt lokaltidningen Bohusläningen.

Det kan bli en intressant avslutning på denna mandatperiod. För att inte tala om valrörelsen inför nästa.

26. jun, 2020