Energidirektörens emeritus tankeförsök

Rikets överbefälhavare, generalen i flygvapnet Micael Bydén, direktsände sitt ”Sommar i P 1” i dag.

Genomtänkt. Lyhört. Att börja med att tala om att han sitter i studion iförd sin finaste uniform, fast ingen kan se det, för att visa respekt, imponerar.

Sommarpratet handlar om uppväxten i Gnarp i Hälsingland, värnplikten vid KA 4 i Göteborg, en uppskattad plutonchef som uppmanar honom att bli officer, officershögskola i marinen, pilotutbildning i Ljungbyhed, karriär i flygvapnet, försvarsattaché, tjänstgöring i Afghanistan, flottiljchef, flygvapenchef och överbefälhavare.

Allt framställt i ödmjukhet. Omsorg om medarbetare, tillit till rotekamraten (även i äktenskapet) och fokus på uppgiften; att värna riket och demokratin.

Jag har inte haft förmånen att tjänstgöra under Bydén. Under min tid i försvarsmakten tjänstgjorde jag i högkvarteret under Synnergren, Ljung, Gustafsson och Wiktorin. Framstående överbefälhavare. Som personer olika.

En ÖB som Bydén kan vi, som har våra hjärtan i rikets försvar, vara stolta över.

27. jun, 2020