Energidirektörens emeritus tankeförsök

Med husbilen i Karlsborg. Här gjorde jag repetitionsövning 1975 som chef för 13. fördelningsstabsbataljonens stabskompanis sambandspluton vid Kungl Göta signalregemente, S 2.

Fin kväll vid Vättern, vore det inte för den starka blåsten.

Befriad från den politiska cirkusen i Uddevalla. Vid fullmäktigemötet i går hade jag ”voteringssnuva”. Att bli avsatt som förste vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är en bekräftelse, att själv besluta om det var inte aktuellt.

Nu blir politiken i Uddevalla bli allt mer bisarr. Kommunjurister har påpekat att fullmäktigebesluten om att entlediga tidigare och välja nya ledamöter i nämnderna kan vara olagliga.

Socialdemokraternas tilltänkte ordförande i kommunstyrelsen bortser från detta och avser att tillträda när protokollet är justerat, tre veckor innan beslutet vunnit laga kraft, och innan en eventuell överprövning med krav på inhibition behandlats i Förvaltningsrätten.

Fullmäktiges beslut om förvärv av Lysekils Buss AB lär också bli överklagat.

Det extra kommunfullmäktigesammanträdet den 1 juli kan bli unikt i mer än ett avseende. ”De olagliga beslutens fullmäktige”, om Förvaltningsrätten går fullmäktige emot.

Lokaltidningen Bohusläningen får omorganisera. Man får nog flytta bevakningen av Uddevallas kommunpolitik till nöjesavdelningen. Det är väl där farser hör hemma?

2. jul, 2020