Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunfullmäktiges i Uddevalla beslut om att återkalla alla uppdrag och välja nya nämnder och styrelser blev överklagat med begäran om inhibition i det ögonblick protokollet blev justerat.

I P 4 Väst uttalar den tilltänkte kommunstyrelseordföranden irritation över att besluten överklagats och konstaterar att laglighetsprövning kostar skattebetalarna pengar och får väl därmed anses olämplig. Fel och billigt hellre än rätt och dyrt.

Ett alternativ skulle ju kunna vara att undvika beslut som man i förväg vet kommer att laglighetsprövas och i stället försöka göra rätt från början.

3. jul, 2020