Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunfullmäktiges beslut att säga ja till den ifrågasatta affären där kommunala Uddevalla Omnibus AB köper det privata förlustbolaget Lysekilsbuss AB har överklagats till förvaltningsrätten för laglighetsprövning.

Den nye kommunstyrelseordföranden (S), som tydligen tillträtt innan valet (som för övrigt också överklagats för laglighetsprövning) av ledamöter i styrelser och nämnder vunnit laga kraft, konstaterar i lokaltidningen Bohusläningen att det inte skulle bli mycket gjort om fullmäktige tog hänsyn till laglighetsprövning.

”Vi gör det som är bäst för Uddevalla”, säger han till tidningen. Som av en händelse gör vi som överklagat det också.

7. jul, 2020