Energidirektörens emeritus tankeförsök

Likt den stolta modern, som såg sin son i högvakten i Stockholm och konstaterar att alla soldater gick i otakt utom hennes son, hävdar en av uddevallapartiets kommunfullmäktigeledamöter i en insändare i Bohusläningen att alla andra har fel och uddevallapartiet rätt.

Det unika faktum att hela kommunfullmäktige (utom givetvis uddevallapartiet) i Uddevalla ville ha återremiss på ett ofullständigt berett ärende och gick emot kommunstyrelsens ordförande, beskrivs som en dolkstöt i ryggen, med ett språkbruk lånat från Tyskland efter första världskriget.

Uddevallapartiets verklighetsbeskrivning är märklig. Borde inte partiet heta Knutbypartiet?

11. jul, 2020