Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det händer att man identifierar sig med Ove, bostadsrättsföreningens ordförande i ”En man som heter Ove”.

En grinig gubbe. I dag, när jag skulle slänga en plåtförpackning i kärlet för metallförpackningar i bostadsrättsföreningens soprum, ser jag en trasig lampskärm i tyg i kärlet. Förpackning?

Uppenbarligen har vi bostadsrättshavare i föreningen som inte stod längst fram när Vår Herre delade ut begåvningarna.

15. jul, 2020