Energidirektörens emeritus tankeförsök

Noterar i Bohusläningen att Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsnämnd fått en ny företrädare, Anna-Lena Heydar (S). Den nya, eventuellt olagliga, majoriteten har tillträtt. 

21. jul, 2020