Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunfullmäktige i Uddevalla fattade 2011 ett enhälligt beslut om att kommunen skulle anlägga en centralt belägen ställplats i Uddevalla. När jag 2013 tillträdde som ordförande i Destination Uddevalla kontaktade jag kommunens tekniska kontor för att efterhöra status i frågan. Destination Uddevalla hade då sökt, fått och betalat för bygglovet.

Dåvarande tekniska kontoret meddelade på min förfrågan att det inte fanns något politiskt uppdrag att anlägga ställplatsen (sic!). Kommunfullmäktiges beslut kände man inte till.

Anläggande av ställplatsen vid Bohusläns museum påbörjades då. Uddevalla Energi såg till att det finns el. Sedan blev det stopp. Inget vatten, ingen möjlighet till att tömma grå- och svartvatten. Så är det fortfarande.

I Karlskrona finns det 80 ställplatser under säsong, varav 24 med el. Fullsatt varje dag. Efter klockan 14 går det inte att få plats. Husbilsgäster som shoppar, bunkrar och går på restaurang, till och med i dessa coronatider.

Men så är det inte i Uddevalla. Det finns väl ingen som vill besöka Uddevalla? Därför behövs ingen ställplats. Vilket jag fick förklara för några husbilsgrannar här i Karlskrona.

22. jul, 2020