Energidirektörens emeritus tankeförsök

Då är det fullbordat, om inte förvaltningsrätten om något år kommer på att det är olagligt. Den fullbordade, sannolikt olagliga, nya politiska majoriteten i Uddevalla innehåller onekligen komiska poänger. Låt oss hoppas att dessa inte drabbar ”tredje man”.

Nödvändigheten av att göra sig av med Christer Hasslebäck, uddevallapartiet, som kommunstyrelseordförande, medförde en osannolik ny majoritet i Uddevalla. I de inledande förhandlingarna var utgångspunkten från socialdemokraterna att man inte skulle röra i uppdragen. Det visade sig betyda att socialdemokraterna gjorde upp med moderaterna om att inte röra moderaternas positioner, vilket moderaterna naturligtvis gillade. Det är inte svårt att betala med andras positioner.

I den socialdemokratiska ledningen av kommunen, med moderaterna, centern och liberalerna traskande patrull, blir allt, som det alliansen gick till val på att ändra, som det varit förut.

Moderaterna fick behålla sina positioner i ytterligare två och ett halvt år (kanske). Väljarnas dom lär inte bli nådig.

23. jul, 2020