Energidirektörens emeritus tankeförsök

Av yrkesförare förväntar man sig professionellt framförande av tunga fordon. Onsdagen den 29 juli vid 15-snåret på väg 172 norr om Högsäter i Dalsland på väg mot Uddevalla upplever jag en häpnadsväckande omkörning.

Hastigheten är reglerad till 80 kilometer i timmen, jag har farthållaren inställd på den och blir upphunnen av ett tungt lastbilsekipage, som under flera kilometer pressar obehagligt nära.

När en tvivelaktig möjlighet till omkörning uppenbarar sig , påbörjar föraren av ekipaget en omkörning, segar sig förbi, pressar sig in för att undgå kollision med mötande trafik, tvingar mig till inbromsning och försvinner i fjärran på en 80-väg där jag håller tillåten hastighet.

Jag kan bara notera trailerns registreringsnummer, TSK646, inte dragfordonets. Vill åkerinäringen få stöd för sina berättigade krav på ordning och reda och komma till rätta med missbruk av cabotagereglerna måste det städas i de egna leden.

30. jul, 2020