Energidirektörens emeritus tankeförsök

Oberoende centerliberala fullmäktigegruppen i Uddevalla har haft konstituerande möte med val av presidium och fastställande av verksamhetsplanen. Från vänster Roger Johansson, andre vice ordförande, Torsten Torstensson, ordförande, och Stig Olsson, förste vice ordförande. En framställan om gruppledararvode, 25 procent av 82 procent av inkomstbasbeloppet, kommer att göras.

2. aug, 2020