Energidirektörens emeritus tankeförsök

I Uddevlla består kommunfullmöktige av 61 ledamöter. För att uppnå majoritet erfordras således 31 mindat. Den nybildade ”majoriteten” gör anspråk på 33 mandat, och det förefaller ju betryggande. Det finns dock ett bagatellartat problem.

Moderaterna i Uddevalla, som till varje pris, inklusive att dumpa sina vänner, vill bevara sina uppdrag, har gjort sig av med två av sina nio mandat. Hur många mandat har moderaterna i verkligheten?

Centerns fullmäktigegrupp på fyra har två ledamöter, som inte är överlyckliga över att bli röstboskap (trots att de är bönder) till socialdemokraterna.

Liberalerna bytte en viktig position i samhällsbyggnadsnämnden mot en ointressant, men bättre betald, position i kommunstyrelsen. Positivt för den enskilda. 

Någon framgång för liberalerna är det inte. Partiet bytte bort en viktig möjlighet till påverkan mot en enskilds grynvälling.

Kommunstyrelsen skicklige socialdemokratiske ordförande kommer att med lätthet utmanövrera röstboskapet.

2. aug, 2020