Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kultursektorn kräver kulturminister Amanda Linds (MP) avgång. Skälet är att hon inte anses representera kultursektorn i regeringen.

Kultursektorn, försörjd av skattemedel, har missuppfattat statsrådets roll. Kulturministern företräder inte deras intressen, lika litet som näringsministern är näringslivets representant eller försvarsministern försvarsmaktens i regeringen.

Statsråden är inte ombudsmän. De är utsedda av svenska folket genom dess statsminister, inte ogillad av riksdagen. Regeringens uppgift är att tillvarata folkviljan, inte enskilda kulturarbetares behov.

Landshövdingen är inte länets företrädare mot staten utan statens företrädare i länet. Den tidigare benämningen Konungens Befallningshavande var tydlig.

En helt annan sak är att kulturministern borde avsättas, liksom regeringen i sin helhet. Men inte av kulturarbetarnas skäl.

5. aug, 2020