Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lögner och förtal. Visions huvudskyddsombuds i Uddevalla kommun, Sven Karlqvist, anmälan till arbetsmiljöverket för kränkning och ovettig behandling av medarbetare vid samhällsbyggnadsförvaltningen, avvisas.

Huvudskyddsombudet kunde inte lämna sådana uppgifter om saken som skulle göra det möjligt för arbetsmiljöverket att pröva anmälan.

Självklart inte. Det finns inga konkreta exempel att anföra helt enkelt därför att de inte finns. Med lögner och förtal lyckas Karlqvist få lokaltidningen Bohusläningen att okritiskt förmedla sin version upprepade gånger, nu senast i Bohusläningens rapportering om arbetsmiljöverkets beslut.

I Bohusläningens definition av kvalitetsjournalistik ingår inte källkritik. Värdera inte partsinlagor utan återge dem som sakliga om de innebär kritik mot politiker. Huvudskyddsombudets lögner kontrolleras inte. Inte en enda medarbetare vid förvaltningen har uttalat sig i Bohusläningen.

En vedertagen kvällstidningsprincip. ”Kolla aldrig en bra story. Då kan den spricka.”

10. aug, 2020