Energidirektörens emeritus tankeförsök

En elev i en uddevallaskola hotade att döda en annan elev och en elevassistent. Eleven kastade sten mot elevassistenten och träffade denne i ryggen.

Skolans rektor säger till lokaltidningen Bohusläningen att skolan generellt inte gör polisanmälan för mordhot och misshandel. Varför skolan inte gör det framgår inte.

Skolan kanske har ett eget rättssystem, utanför statens? Ungefär som i Biskopsgården i Göteborg? ”Vi sköter oss själva; polis, åklagare och domare har inte här att göra.”

Det är inte bara i Göteborgs utanförskapsområden som stat och kommun kapitulerar. Det gäller uppenbarligen även i Uddevallas skolor. Endast Sverige svenska rektorer har.

15. sep, 2020