Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det passar inte in, säger Uddevalla kommun till förslaget om att lyfta Ljungskile hamn, ett nedgånget och sunkigt område, och säger nej till förslaget om husbåtar och uppstädning.

Några entreprenörer har föreslagit att Ljungskile hamn under en begränsad tid ska kunna användas för husbåtar. Man begär tidsbegränsat bygglov på fem år för att inte begränsa möjligheten för kommunen att genomföra gestaltningsprogrammet för hamnen, ett program som ligger många år framåt i tiden i brist på pengar.

I stället för att nu göra något positivt för Ljungskile, i avvaktan på ett avlägset genomförande av gestaltningsprogrammet för hamnområdet, beslutar kommunen att säga nej och låta förfallet fortgå.

Så blir det när kommunen återigen fått socialdemokratiskt styre. Pinsamt att mitt eget parti deltagit i beslutet.

16. sep, 2020