Energidirektörens emeritus tankeförsök

Ett enigt kommunfullmäktige i Uddevalla, med undantag för uddevallapartiets trogna vasaller, återremitterade i februari ärenden som avsåg otillräckligt beredda frågor om fastighetsöverlåtelser och behov av att säkra tillgången till en för kommunens utveckling strategisk väg.

Samhällsbyggnadsnämndens nya majoritet har nu beslutat att skänka 750 000 kronor av skattebetalarnas pengar till företaget Benders för att det ska sköta underhållet av en väg i mycket gott skick. Snöröjning under fem år lär inte kosta mer än en bråkdel av det beloppet om den utförs i egen regi.

Den förre ordföranden i kommunstyrelsen avsattes. Hans undfallenhet inför Benders var häpnadsväckande. Nu gör den nuvarande ordföranden samma sak. Varför kröker man rygg inför ett privat företag? Är inte politikens uppdrag att tillgodose allmänintresset, inte särintresset?

Trist att mitt eget parti yrkade bifall till detta för skattebetalarna stötande beslut. Så blir det när man traskar patrull efter socialdemokraterna.

17. sep, 2020