Energidirektörens emeritus tankeförsök

Tillbringat veckoslutet i Tylebäck, Hallands Försvarsutbildningsförbunds kursgård. Svenska Försvarsutbildningsförbundets överstyrelse genomförde ett fysiskt sammanträde efter ett halvårs karantän, dock med några ledamöter digitalt.

Som företrädare för förbundets valberedning följde jag överstyrelsens sammanträde och kunde konstatera ett stort engagemang och stark framtidstro. Frivilligförsvaret har en ökande betydelse, när försvaret nu byggs upp igen.

Positivt, men det innebär också krav på förmågan att leva upp till förväntningarna.

20. sep, 2020