Energidirektörens emeritus tankeförsök

På tio år, sedan 2010, har Sverige utvecklats till Europas värsta land med grovt vapenvåld och 350 kriminella gäng som terroriserar bostadsområden med en halv miljon människor. Lasse Wierup, kriminalreporter vid Dagens Nyheter, har skrivit boken som förklarar vad som hände - ”Gangsterparadiset, så blev Sverige arena för gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd.”

PM Nilsson, Dagens Industris politiske chefredaktör, har läst boken och konstaterar (19/10); ”Polisen har därtill under lång tid haft politiken emot sig. Regeringar har inte anslagit pengar och inte uppdaterat lagstiftningen. Alliansåren framstår som ett enda långt kriminalpolitiskt skämt, men även nuvarande regering är märkligt långsam, särskilt om de nödvändiga åtgärderna först har föreslagits av SD.”

PM Nilsson konstaterar att det är en myt att det råder brist på sociala resurser. Mot kriminella ynglingar, som inte vill samarbeta och som ser kriminalitet som framgångsfaktor, är socialtjänsten chanslös. Det krävs tvångsmedel. Sådana förfogar socialtjänsten inte över.

Han såg det inte komma. Inte heller hans företrädare. Ansvarslöst!

19. okt, 2020