Energidirektörens emeritus tankeförsök

Terrordåden i Frankrike förfärar. En lärare i Paris, som undervisar om yttrandefriheten, mördas av en islamist. Kyrkobesökare i Nice halshuggs av en, enligt egen uppgift nyinvandrad, islamist.

Allah akhbar (Gud är stor)!, påstås mördaren i Nice ha utropat. Ursprunget är att den franske läraren, enligt den islamistiska uppfattningen, hädat. I den franska konstitutionen är yttrandefriheten överordnad. Mord är ett brott, hädelse inte.

Vi är i krig mot islamismen, uttalar en fransk minister efter dessa förfärliga dåd. Svårt att ha en annan uppfattning.

I vårt land har vi anledning att ställa den enkla frågan. Hur långt ska majoritetssamhället anpassa sig till religiösa, antidemokratiska och yttrandefrihetsbegränsande hot?

Vi närmar oss skuggkalifatet. Av rädsla för repressalier anpassar sig de, som borde stå upp för yttrandefrihet, religionsfrihet och jämlikhet, till kalifatet. Medierna, senast Svt Agenda, ifrågasätter om det inte är den franska staten som är skyldig till att islamister skär halsen av lärare.

Sverige är ett land med religionsfrihet. Islam är en av religionerna i vårt land. Islam är inte, och kommer förhoppnings aldrig bli, den enda tillåtna. Det är nog hög tid att att se det komma och inte likt statsministern (S) inte ha tid att gå till optikern.

30. okt, 2020