Energidirektörens emeritus tankeförsök

Av de 162 000 flyktingar som sökte sig till Sverige 2015 försörjer sig, fem år senare, en tredjedel av de i arbetsför ålder, som fått uppehållstillstånd, med eget arbete. Två tredjedelar lever på andras arbete.

Visst påstods det att den kraftiga tillströmningen av flyktingar var en tillgång för Sverige? Fanns det inte till och med de som påstod att Sverige inte skulle klara sig utan dem?

Då har ändå de sociala konsekvenserna av att nyanlända i arbetsför ålder efter flera år lever på andras arbete inte beaktats. Kommer de någonsin att kunna försörja sig själva?

Jag vet. Att ifrågasätta lämpligheten av att leva av andras arbete luktar rasism. Jag förbereder mitt försvar.

9. nov, 2020