Energidirektörens emeritus tankeförsök

Lokaltidningen Bohusläningen skriver om kommunernas kostnader för att avveckla medarbetare. Det mest kostsamma exemplet är entledigandet av den tidigare chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun.

Enligt tidningens uppgifter innebar avtalet om entledigande av förvaltningschefen, föranledd av oförmåga att utföra arbetet, en kostnad på cirka en och en halv miljon kronor.

I beaktande av att vederbörande, om hon varit kvar till ordinarie pension, skulle kostat skattebetalarna 15 miljoner kronor, var det en god affär för kommunen.

15. nov, 2020