Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den somaliska föreningen i Borlänge utsätter en somalisk kvinna för hot, enligt Svt Rapport. Hon beskriver klansystemet i det bostadsområde hon bor i på sociala medier, vilket lett till utfrysning. Föreningen förnekar allt.

En mångårig lokalpolitiker, med ursprung från Somalia, bekräftar situationen. Han vill att skattemedel inte ska gå till föreningar med klanbeteende och som motarbetar grundläggande värderingar om jämställdhet och integration. Föreningen tillbakavisar allt.

Borlänge är inte unikt. Nu är det dags att göra upp med den naiva tron på det mångkulturella samhället. I praktiken innebär det att det etableras samhällen med egen rättsskipning utanför det svenska rättssystemet.

Det mångkulturella samhället är ett haveri för rättsstaten. Kan sharialagar tillåtas i Sverige? Ska ”hederskulturer” tillåtas styra? Ska barnäktenskap accepteras? Ska klaner regera med egen rättsskipning i bostadsområden?

Svaren borde rimligen vara nej, men med vänsterns inställning är det inte självklart. Det som borde vara självklart är inte det mångkulturella samhället utan mångfaldssamhället. Ett samhälle där kulturer och traditioner respekteras men svensk lag, svenska normer och det svenska språket gäller.

25. nov, 2020