Energidirektörens emeritus tankeförsök

Axel Oxienstierna (1583 - 1654) blev rikskansler 1612. Han blev den svenska statsappartens grundare, med länsindelning och självständiga ämbetsverk. I många avseende lever hans gärning vidare i den svenska offentliga förvaltningen.

Dock inte i alla avseenden. Ansvar för beslut har avskaffats. I Konungariket Sverige har ingen längre ansvar för något.

Tiotals miljarder i förlust i Vattenfalls obegripliga förvärv av fossil elproduktion i Tyskland och Nederländerna. Katastrofala felbedömningar i migrationspolitiken. Obegriplig hantering av coronapandemin.

Statsminister Stefan Löfvens (S) och hans regerings hantering är bara det senaste exemplet på statsförvaltningens förfall.

Regeringens inställning är tydlig. Det är inte regeringen som har ansvar för alla misstag. Det är alla andra som inte har det.

29. nov, 2020